Politică de livrare și retur

1. Politica de Livrare 

Această politică se referă la condițiile de prestare a serviciilor de livrare și retur, după caz, aferente comenzilor efectuate prin  website-urile și aplicațiile operate de ITURIST REZERVARI SRL (în continuare iturist.ro).

Urmarirea comenzii tale

În cel mult 24 de ore de la efectuarea plății, vei primi un email cu datele de autentificare pentru www.iturist.ro. De asemenea, vei fi contactat de către un reprezentant iTurist.ro pentru a te ajuta în configurarea unității de cazare.

Modificare sau anulare comanda

Dacă eşti nemulţumit de serviciul de tip abonament achiziţionat de la www.iturist.ro şi vrei să renunţi la cumpărare şi implicit să primeşti banii înapoi, poţi să aplici pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În cazul în care dorești anularea serviciului achiziționat, vă rugăm să ne trimiteți un email la office@iturist.ro cu subiectul “Anulare” în cadrul căruia trebuie să menționezi numărul facturii.

Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la office@iturist.ro

Livrare prin curier frigorific (standard)

Pentru București livrarea este făcută în aceeași zi, după confirmarea plății, iar pentru restul țării o dată pe săptămână prin serviciu de curierat frigorific. 

2. Politica de Retur

Dacă eşti nemulţumit de serviciul de tip abonament achiziţionat de la www.iturist.ro şi vrei să renunţi la cumpărare şi implicit să primeşti banii înapoi, poţi să aplici pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin contract la distanţa se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.
Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienţilor care au achiziţionat servicii online de pe site-ul www.iturist.ro

Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.

Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul intră în posesia serviciului, în cazul contractelor de vânzare, sau:
 
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse/servicii multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
 
(îi) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
 
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse/servicii pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
 
c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.
 
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere    

 În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispoziţiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se considera livrate, conform menţiunilor din secţiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispoziţiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraph al prezenţei secţiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele/serviciile, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor/serviciilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele/serviciile către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 •  contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 •  furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 •  furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 •  furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 •  furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 •  furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
   –  furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
   –  contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgenţe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
   –  furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
   –  furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 •  contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
   –  prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
   –  furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
  Pentru orice detalii sau neclarităţi privind returnarea produselor vă rugăm să ne contactaţi pe email sau la unul din numerele de telefon afişate pe www.iturist.ro

3. Servicii de Plată Online

Furnizorul Serviciilor

Serviciile disponibile prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt furnizate de către societatea NETOPIA Payments SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

Condițiile prezentate în această pagină sunt valabile pentru website-ul www.iturist.ro și pentru orice alt website conex către care vei fi redirecționat în vedererea utilizării serviciului oferit de platforma NETOPIA Payments (pagina securizată de plată secure.mobilpay.ro și alte subdomenii ale www.mobilpay.ro), cu excepția cazului în care sunt specificate în mod expres alte condiții de utilizare pe website-ul către care s-a făcut redirecționarea. 

Descrierea serviciilor

Platforma NETOPIA Payments oferă servicii de procesare și administrare a plăților derulate în mediul online prin diverse canale (email, website, aplicație mobil, etc.) folosind metode de plată electronice (cum ar fi carduri debit/credit emise sub sigla Visa/Mastercard, mesaje SMS și alte instrumente moderne de plată).

Prin intermediul platformei NETOPIA Payments, poți efectua o plată online către clienții noștri parteneri (comercianți sau entități non-comerciale cum ar fi instituții publice și asociații/fundații) pentru produsele sau serviciile pe care dorești să le achiți prin intermediul metodelor de plată implementate de clienții noștri parteneri.

NETOPIA Payments SRL nu vinde produse sau servicii în numele clienților parteneri înrolați în platforma NETOPIA Payments, ci le asigură acestora doar mijloacele tehnice pentru procesarea plăților și colectarea fondurilor de la plătitori. Prin urmare, toate aspectele privind livrarea produselor sau serviciilor, condițiile de retur, garanție și orice alte chestiuni comerciale privind produsele sau serviciile pentru care ai efectuat o plată prin intermediul platformei noastre sunt guvernate exclusiv de relația contractuală pe care ai încheiat-o cu partenerul nostru și nu angajează responsabilitatea NETOPIA Payments SRL.

Serviciile noastre te ajută să plătești în siguranță. Nu îți vom percepe niciun comision atunci când efectuezi o plată prin intermediul platformei noastre.

Utilizarea serviciilor

Serviciile noastre nu sunt destinate minorilor. Putem încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, atât timp cât acestea sunt achiziționate de către un adult. Utilizarea platformei NETOPIA Payments de către un minor este permisă doar dacă acesta se află sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Cunoașterea clientelei

NETOPIA Payments SRL aplică măsuri de cunoaștere a clientelei, în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atât în ceea ce privește clienții noștri parteneri, cât și persoanele care utilizează platforma noastră pentru efectuarea unei plăți către clienții noștri parteneri.

Aceste măsuri au ca scop evaluarea și monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației contractuale, pentru a ne asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, profilul activității și profilul riscului, inclusiv sursa fondurilor, precum și că datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante.

În acest sens, îți vor fi solicitate anumite date cu caracter personal la momentul efectuării plății, precum și ulterior efectuării unei plăți, atunci când situația o impune (spre exemplu, în cazul unei tranzacții efectuate în condiții suspecte). Poți afla mai multe detalii despre condițiile în care prelucrăm datele cu caracter personal în secțiunea dedicată de mai jos.

Veridicitatea datelor furnizate & Securitate

Atunci când utilizezi platforma NETOPIA Payments, ești răspunzător pentru veridicitatea datelor furnizate pe plaformă și ești pe deplin responsabil pentru menținerea securității și confidențialității acestor date în afara utilizării platformei.

În cazul în care ai o suspiciune rezonabilă că securitatea sau confidențialitatea datelor pe care le-ai furnizat pe platforma NETOPIA Payments la momentul efectuării plății a fost compromisă, te rugăm să ne informezi imediat pentru a lua toate măsurile necesare care se impun pentru protejarea acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În momentul în care efectuezi o plată prin intermediul platformei NETOPIA Payments, vom colecta anumite informații despre tine.

În funcție de modul în care clientul nostru partener alege să facă integrarea tehnică cu platforma NETOPIA Payments, putem colecta aceste informații direct de la tine, de la clientul nostru partener sau de la terți.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care îți sunt solicitate poate determina imposibilitatea procesării plății prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor tale cu caracter personal colectate în contextul efectuării unei plăți prin intermediul platformei NETOPIA Payments, te rugăm să consulți Nota de informare GDPR pentru plătitori.

Declarații

Pentru utilizarea platformei NETOPIA Payments în vederea efectuării unei plăți la unul din partenerii noștri, declari că:

 • ești deținătorul legitim al tuturor informațiilor pe care le-ai introdus pe platforma NETOPIA Payments, că acestea sunt corecte și că nu vor cauza daune unei terțe părți;
 • ești beneficiarul real sau acționezi ca mandatar al beneficiarului real în numele căruia se realizează tranzacția a cărei plată este efectuată prin intermediul platformei NETOPIA Payments;
 • sursa fondurilor pentru efectuarea plății nu provine din activități ilicite;
 • circumstanțele pentru efectuarea plății nu vor rezulta în fapte care intră sub incidența legislației penale, care includ (fără limitare) infracțiunile de spălare de bani (art. 49 din Legea nr. 129/2019), finanțarea terorismului (art. 36 din Legea nr. 535/2004), fraudele comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art. 249-252 din Codul Penal), falsificarea de monede, timbre sau de alte valori (art. 311 din Codul Penal), infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice (art. 360-366 din Codul Penal).

Furnizarea unor declarații false dă dreptul NETOPIA Payments SRL și afiliaților săi, precum și clienților noștri parteneri, de a lua toate măsurile permise pentru lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.

Soluționarea disputelor legate de plată

În cazul în care, ulterior utilizării platformei noastre, vei avea o dispută cu unul din clienții noștri parteneri în legătura cu plata efectuată (solicitare de restituire a fondurilor sau refuzul de plată a unei tranzacții), vor fi aplicabile cu prioritate regulile specifice metodei de plată utilizate (spre exemplu, în cazul tranzacțiilor a căror plată este efectuată prin card bancar, se vor aplica regulile de soluționare prin arbitraj prevăzute de sistemul bancar și schemele internaționale de card Visa/Mastercard).

Caută

iulie 2024

 • L
 • Ma
 • Mi
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

august 2024

 • L
 • Ma
 • Mi
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Adulți
0 Copii
Tip Cazare
Preț
Dotări
Facilități

Compară cazări

Compară